Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Overzicht nieuws

07-05-2021
| In deze Willem Spreekt leest u over: - aangevulde vakantierooster '21-'22; - alternatieve herdenking 4 mei; - vrijwillige ouderbijdrage; - vervanging (langdurig) afwezige collega's; - preview...
06-04-2021
| In deze editie van de Willem Spreekt wordt onder andere de tevredenheidspeiling onder ouders, kinderen en team besproken en daarbij de vragen die de oudergeleding MR heeft toegevoegd. Veel...
In deze Willem Spreekt leest u over: - aangevulde...
In deze editie van de Willem Spreekt wordt onder andere de...
Brede School Moerdijk