Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Dyslexie:

De diagnose van dyslexie en verdere begeleiding heeft de afgelopen jaren in Nederland een grote ontwikkeling doorgemaakt. Ook op de Willem de Zwijger heeft dit grote aandacht en er is hiervoor een protocol opgesteld. We hanteren een lees-en dyslexiebeleid op basis van het Richtgevende Kader Lees en Dyslexiebeleid (nieuwe versie) en bieden de kinderen, waarbij dyslexie is vastgesteld, compensatie en dispensatie. Op het tabblad compensatie/dispensatie kunt u zien wat deze aanpassingen zijn.

Vanaf groep 6 wordt er door kinderen met dyslexie met het programma Kurzweil gewerkt omdat:
  • wij een dyslexievriendelijke school willen zijn; eerlijke kansen voor iedereen en meer zelfstandigheid voor de leerlingen met dyslexie.
  • wij wij van mening zijn dat dit programma bij hen verhoging van het leer- en leesrendement bewerkstelligt.
  • wij willen dat alle kinderen met dyslexie gebruik maken van hetzelfde hulpmiddel
  • kinderen kunnen presteren naar vermogen zonder daarbij gehinderd te worden door belemmerende factoren behorend bij de diagnose dyslexie
We hebben gekozen voor Kurzweil, omdat Kurzweil de beste dyslexiesoftware voor leerlingen is die extra ondersteuning nodig hebben om te laten zien wat ze werkelijk kunnen. Kurzweil is beschikbaar voor dyslectische leerlingen in de groepen 6-7-8,  die in  bezit zijn van een officiële dyslexie-verklaring en in de laatste fase van de behandeling zitten of de behandeling reeds hebben afgerond.
 
Brede School Moerdijk