Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Hoogbegaafdheid

De kenmerken waardoor men aan mogelijke hoogbegaafdheid gaat denken, hebben vaak te maken met de cognitieve ontwikkeling en grote intellectuele capaciteiten. We zien dan dat kinderen grotere en snellere ontwikkelingsstappen maken en soms stappen overslaan. Kinderen die al heel vroeg lopen bijvoorbeeld, of die niet eerst beginnen te brabbelen maar meteen goed praten.
 
Die vroege en snelle taalontwikkeling is iets wat we heel vaak tegenkomen op school. Kinderen hebben al op jonge leeftijd een uitgebreide woordenschat en laten adequaat taalgebruik met complexe zinnen horen.
 
Een sterk geheugen en oog voor detail worden ook vaak genoemd. Kleuters die precies weten wat ze toen die keer bij opa en oma hebben gegeten en gedaan (soms van jaren geleden!), of een peuter die je zonder problemen de weg van thuis naar de opvang kan vertellen.
 
Een vroeg abstract denkvermogen, vooruit kunnen denken, snel van begrip, verbanden kunnen leggen, eindeloze leer- en nieuwsgierigheid en soms ongewone interesses kunnen er ook bij horen. 

In de volgende link kunt u lezen hoe we op onze school werken wanneer er sprake is van meer- en hoogbegaafdheid bij kinderen.

Hoogbegaafdheid.pdf

Brede School Moerdijk