Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Welkom op OBS Willem de Zwijger
 

"Willem de Zwijger" is een openbare basisschool waar voor elk kind plaats is, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. De leerlingen en medewerkers ontmoeten elkaar in een veilige  leer- en werkomgeving waar iedereen tot zijn recht komt. Onze school staat voor kwalitatief goed onderwijs dat erop gericht is om een fundamentele bijdrage te leveren aan het leren maken van de juiste keuzen door onze leerlingen, zo bereiden wij de kinderen voor op het functioneren in de samenleving.

Wij vinden het belangrijk een school te zijn waar leraren onder goede schoolcondities kwalitatief goed onderwijs geven, zodat alle leerlingen optimale opbrengsten realiseren in alle leer- en vormingsgebieden, afgestemd op hun mogelijkheden. Wij willen een school zijn met een duidelijk herkenbaar profiel die zich voortdurend blijft ontwikkelen. Hierbij gaat het niet alleen om verbetering op onderwijsgebied maar ook om het realiseren van ambities.
 
Een goede sfeer op school vinden wij belangrijk om uw kind een stevige basis te kunnen geven waar het in de toekomst verder op kan bouwen.
Bij ons mogen en kunnen kinderen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf.

Wij willen u middels onze site zo goed en duidelijk mogelijk informeren over onze school. Verder willen we u zo veel mogelijk laten (mee)genieten van zaken die zich bij ons op school afspelen. Onder het kopje 'Nieuws' vindt u het laatste nieuws en onder "Info" o.a. de schooltijden, de schoolkalender en het vakantierooster voor het huidige jaar.
Ook onze schoolgids 2019-2020 is onder het kopje "Info" on-line te lezen. 

Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten.

Veel plezier met het kijken op onze website.


Team OBS Willem de Zwijger

08augustus2019
De website wordt de komende weken ge-update met nieuwe...
In de laatste editie van dit schooljaar leest u onder...
Brede School Moerdijk