Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Huiswerk:

De kinderen van groep 5 krijgen één keer per week maak of leerhuiswerk mee.
Het maakhuiswerk zal vooral voor de vakken spelling, rekenen of taal zijn.
Dit huiswerk zal aansluiten bij de stof die we op dit moment behandelen plus verrijkingsopdrachten voor de kinderen die deze stof al beheersen.
Het leerhuiswerk zal vooral voor de toetsen van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur&techniek zijn.

De kinderen krijgen elke vrijdag huiswerk mee en dienen dit uiterlijk dinsdag bij mij in te leveren.
Het huiswerk wordt meegenomen en ingeleverd in de groene stoffen map die de kinderen aan het begin van het schooljaar krijgen. De kinderen krijgen een sticker als het huiswerk af en goed op tijd ingeleverd is.

Levert uw kind het huiswerk niet in, dan krijgt hij/zij eenmalig de kans om het alsnog te maken. Gebeurt dit vaker dan zal ik contact leggen met jullie.

Ik kreeg een vraag van een ouder of de kinderen het huiswerk alleen moeten doen of dat het goed is om te helpen.
Huiswerk is nieuw voor deze kinderen, het zou fijn zijn als u uw kind kunt helpen/ondersteunen bij het huiswerk! De kinderen kunnen zo leren hoe je het huiswerk kunt aanpakken, plannen enz. 
Hierbij de Willem Spreekt! editie april 2019 met daarin: ...
Brede School Moerdijk