Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Update website

08-08-2019
De website wordt de komende weken ge-update met nieuwe teksten en nieuw beeldmateriaal. Tevens zullen de nieuwe schoolgids en kalender worden gepubliceerd voor het komende schooljaar. Het nieuwe vakantierooster staat inmiddels op de website!
In deze Willem Spreekt editie juli-augustus o.a. informatie...
Brede School Moerdijk