Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Willem Spreekt! september 2020

30-08-2020
In deze Willem Spreekt editie september onder andere informatie over:

Parro
Hoofdluizen controle (zie bijlage kaminstructies)
Schoolfotograaf
Inloopspreekuur Toos de Moor
Programma Bouw!
Kennismaken/inschrijven
In deze november-editie van de Willem Spreekt! o.a. nieuws...
Brede School Moerdijk