Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Uitslag stemming continurooster

07-10-2020
Tot en met maandag 5 oktober hebben ouders hun stem kunnen uitbrengen in verband met het continurooster. Er is gestemd door 70 gezinnen, waarbij 96% (67 stemmen) vóór behoud van het continurooster heeft gestemd en 4% (3 stemmen) tegen.
In de groepen is ook geïnventariseerd wat de kinderen van het continurooster vinden. Hierbij is door de vertegenwoordiging van de leerlingenraad aangegeven dat de kinderen het continurooster graag willen behouden. Vooral het lunchen in de eigen groep wordt als zeer prettig ervaren, evenals dat alle kinderen op school blijven en 'de dag na de lunchpauze gewoon verdergaat en je niet het idee hebt opnieuw te moeten beginnen'. Enkele kinderen hebben aangegeven liever thuis te willen lunchen met als voornaamste reden dat zij dan iets warms kunnen eten.

Binnen het team is er ook gesproken over het continurooster. Na een aantal weken op deze manier te hebben gewerkt, wordt door de leerkrachten aangegeven dat het puzzelen is geweest om de roosters zo te maken dat de pauzes en vakken op elkaar aansluiten, maar dat het nu helemaal in orde is. Tevens is er binnen het team afgesproken dat er na 14.30u met de aanwezige collega's een pauzemoment wordt genomen, voordat er wordt vergaderd of voorbereid, hetgeen door de collega's als zeer prettig wordt ervaren. Ten slotte wordt ook de rust voor de kinderen en de vaste gezichten bij het buiten spelen als prettig ervaren. Kortom, het team wil ook verder werken met het continurooster evenals de kinderen.
Brede School Moerdijk