Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Willem Spreekt! mei 2021

07-05-2021
In deze Willem Spreekt leest u over:
- aangevulde vakantierooster '21-'22;
- alternatieve herdenking 4 mei;
- vrijwillige ouderbijdrage;
- vervanging (langdurig) afwezige collega's;
- preview uitslag tevredenheidspeiling.
In deze Willem Spreekt onder andere informatie m.b.t. -...
Brede School Moerdijk