Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Willem Spreekt! juni 2021

03-06-2021
In deze Willem Spreekt onder andere informatie m.b.t.
- groepsindeling komend schooljaar
- ontwikkeling jaarplan i.r.t. NPO
- definitieve vakantierooster 21-22
- buitenspeeldag (georganiseerd door de buurtsportcoaches)
Brede School Moerdijk