Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
 
Notulen Leerlingenraad

Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen leerlingenraad januari 2019 
Notulen leerlingenraad juni 2018
Notulen leerlingenraad maart 2018

 
In deze Willem Spreekt editie september onder andere...
Brede School Moerdijk