Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Notulen Medezeggenschapsraad 
 
Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen MR vergadering 11-06-2020.pdf
Notulen MR vergadering 14-05-2020.pdf
Notulen MR vergadering 06-02-2020.pdf
Notulen MR 31 oktober 2019.pdf
Notulen MR 3 september 2019.pdf


 
Brede School Moerdijk