Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
 
Notulen Ouderraad

Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen OR vergadering 21 november 2019.pdf
Notulen OR vergadering 10 oktober 2019.pdf
Notulen jaarvergadering 5 september 2019.pdf
 
Brede School Moerdijk