Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Huiswerk
Laatste update: 04-11-2018

Toetsen: 
Het leerwerk voor de toetsen wordt op papier mee gegeven. Tevens is het te downloaden via de Google Classroom van groep 8.

Huiswerk:
De kinderen krijgen het huiswerk op papier en/of via Google Classroom mee naar huis.

Maandag krijgt iedereen voor drie vakken huiswerk. Dit huiswerk wordt vrijdagochtend direct besproken en/of nagekeken.
Hierbij de Willem Spreekt! editie april 2019 met daarin: ...
Brede School Moerdijk