Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant vormt het bovenschools management van alle zestien openbare basisscholen tussen het Haringvliet en de Belgische grens. Wij besturen onze scholen op hoofdlijnen. Daarmee creëren we de kaders waarbinnen scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabiliteit en een efficiënt personeelsbeleid.
Voor meer informatie: www.obo-wbr.nl

Centrum voor de Kunsten Amadeus geeft in de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Geertruidenberg en Drimmelen lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, toneel, musical en beeldende kunst voor beginners en gevorderden, voor jong en oud. Speciaal voor basisscholen heeft CvK Amadeus de projecten 'Muziek met een staartje', 'het Kunstmenu' en workshops in het kader van de verlengde schooldag van de brede school.
Voor meer informatie: www.cvkamadeus.nl

Op de Grote Rekendag zijn een heleboel kinderen in Nederland aan hetzelfde onderwerp op het gebied van rekenen-wiskunde aan het werk. Niet de gewone sommetjes, maar iets speciaals, iets spectaculairs: www.rekenweb.nl/groterekendag   

Voor alle vragen van ouders over onderwijs is er nu 1 telefoonnummer! Zes landelijke organisaties hebben zich verenigd in dit informatieplatform: LOBO, NKO, Ouders & COO, VOO, Balans en CG-Raad. Ouders kunnen met hun vragen terecht via het gratis telefoonnummer of op de vernieuwde site: 
www.50tien.nl  

Deze link verwijst rechtstreeks naar het oudergedeelte van de site van Veilig leren lezen. Deze rubriek is nl. speciaal voor ouders van kinderen die leren lezen met Veilig leren lezen. Als ouder van een kind dat bezig is met leren lezen, krijgt u veel mee van het leesproces. Uw kind zal tijdens het eten bijvoorbeeld op de pot pindakaas de 'p' herkennen. Of zelf boekjes willen lezen. Het is leuk om dat te stimuleren! 

www.veiliglerenlezen.nl
 

 

In deze editie van de Willem Spreekt: - Kinderboekenweek...
Brede School Moerdijk