Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Notulen Medezeggenschapsraad 
 
Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen MR vergadering 04-10-2018.pdf
Notulen MR vergadering 20-11-2018.pdf
Notulen MR vergadering 24-01-2019.pdf

 
In deze editie van de Willem Spreekt: - Kinderboekenweek...
Brede School Moerdijk