Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Notulen Medezeggenschapsraad 
 
Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen MR vergadering 04-10-2018.pdf
Notulen MR vergadering 20-11-2018.pdf
Notulen MR vergadering 24-01-2019.pdf

 
08augustus2019
De website wordt de komende weken ge-update met nieuwe...
In de laatste editie van dit schooljaar leest u onder...
Brede School Moerdijk