Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Notulen Medezeggenschapsraad 
 
Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen MR 24 januari 2019
Notulen MR 20 november 2018
Notulen MR 4 oktober 2018
N
otulen MR 12 juni 2018

Notulen MR 17 mei 2018
Notulen MR 5 april 2018
Notulen MR 22 februari 2018

 
Hierbij de Willem Spreekt! editie april 2019 met daarin: ...
Brede School Moerdijk