Twitter
 
Notulen Medezeggenschapsraad 
 
Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen MR 12 juni 2018
Notulen MR 17 mei 2018
Notulen MR 5 april 2018
Notulen MR 22 februari 2018

Notulen MR 12 oktober 2017
Notulen MR 26 juni 2017
Notulen MR 19 mei 2017
Notulen MR 23 maart 2017
Notulen MR 09 februari 2017


 
Brede School Moerdijk