Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
 
Notulen Ouderraad

Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen OR 14-03-2019.pdf
Notulen OR 08-01-2019.pdf

Notulen jaarvergadering 13 september 2018.pdf

 
08augustus2019
De website wordt de komende weken ge-update met nieuwe...
In de laatste editie van dit schooljaar leest u onder...
Brede School Moerdijk