Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
 
Notulen Ouderraad

Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.


Notulen OR 14-3-2019 
Notulen OR 8-1-2019 
Notulen OR jaarvergadering 13-09-2018
Notulen OR 15-05-2018
Notulen OR 15-03-2018
Notulen OR 09-01-2018

 
Hierbij de Willem Spreekt! editie april 2019 met daarin: ...
Brede School Moerdijk