Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
 
Notulen Leerlingenraad

Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen leerlingenraad januari 2019 
Notulen leerlingenraad juni 2018
Notulen leerlingenraad maart 2018

 
08augustus2019
De website wordt de komende weken ge-update met nieuwe...
In de laatste editie van dit schooljaar leest u onder...
Brede School Moerdijk