Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Oudertevredenheidonderzoek mei 2014

In mei 2014 hebben ouders, kinderen en leerkrachten deelgenomen aan de tevredenheidspeiling. De resultaten geven een duidelijk beeld hoe de school gewaardeerd wordt.
66% van de ouders hebben de enquête ingevuld, alle kinderen van groep 5 t/m 8 en het hele team. 
We zijn zeer trots op de mooie uitslag. Hieronder vindt u in het kort de uitslag, binnenkort zult u hiervan een uitgebreider verslag krijgen.De ouders waarderen de school gemiddeld met een 8,09 (landelijk is dit: 7,54). De kinderen waarderen de school met een 8,37 (landelijk is dit 8,06). Het gemiddelde rapportcijfer dat de personeelsleden de school geven is een 8,3 (landelijk is dit 7,7).

Wilt u de volledige uitslag lezen dan kunt u klikken op het onderstaande logo.
Hierbij de Willem Spreekt! editie april 2019 met daarin: ...
Brede School Moerdijk