Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs?

Per 1 augustus 2014 is ook onze school, zoals de meeste OBO-scholen, aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO 30-02) Roosendaal, Moerdijk en omgeving. Vanuit het samenwerkingsverband wordt vorm gegeven aan een passende plek voor iedere leerling. Er is een ondersteuningsplan geschreven waarin het beleid is vormgegeven. Deze is te raadplegen op de site van het samenwerkingsverband.
OBO heeft als bestuur een zorgplicht, wat betekent dat het bestuur voor iedere leerling op zoek gaat naar een passende plaats om onderwijs te volgen. Vanzelfsprekend zo dicht bij huis als mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.po3002.nl, welke vanaf 1 augustus 2014 in gebruik zal zijn. 


Animatiefilm over Passend Onderwijs
De animatie in de onderstaande link legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/animatiefilmpje-passend-onderwijs-3-minuten-2/

 
In deze editie van de Willem Spreekt: - Kinderboekenweek...
Brede School Moerdijk