Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
De diagnose van dyslexie en verdere begeleiding heeft de afgelopen jaren in Nederland een grote ontwikkeling doorgemaakt. Ook op de Willem de Zwijger heeft dit grote aandacht en er is hiervoor een protocol opgesteld.
We hanteren een lees-en dyslexiebeleid op basis van het Richtgevende Kader Lees en Dyslexiebeleid (nieuwe versie) en bieden de kinderen, waarbij dyslexie is vastgesteld, compensatie en dispensatie. Op het tabblad compensatie/dispensatie kunt u zien wat deze aanpassingen zijn.

Sinds schooljaar 2014-2015 werken de dyslecten vanaf groep 6 met het programma Kurzweil omdat:
  • wij een dyslexievriendelijke school willen zijn; eerlijke kansen voor iedereen en meer zelfstandigheid voor de leerlingen met dyslexie.
  • wij opbrengstverhoging nastreven; verhoging van het leer- en leesrendement
  • wij willen dat alle leerlingen met dyslexie gebruik maken van hetzelfde hulpmiddel
  • kinderen kunnen presteren naar vermogen zonder daarbij gehinderd te worden door belemmerende factoren behorend bij de diagnose dyslexie
We hebben gekozen voor Kurzweil, omdat Kurzweil de beste dyslexiesoftware voor leerlingen is die extra ondersteuning nodig hebben om te laten zien wat ze werkelijk kunnen. Kurzweil is beschikbaar voor dyslectische leerlingen in de groepen 6-7-8,  die in  bezit zijn van een officiële dyslexie-verklaring en in de laatste fase van de behandeling zitten of de behandeling reeds hebben afgerond.
 
08augustus2019
De website wordt de komende weken ge-update met nieuwe...
In de laatste editie van dit schooljaar leest u onder...
Brede School Moerdijk