Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
 
Het begeleiden van kinderen met ernstige rekenproblemen/dyscalculie vindt in de eerste plaats op school en in de groep plaats. Wanneer de rekenproblemen echter zeer ernstig en hardnekkig zijn, zal er verdere diagnostiek en mogelijk behandeling moeten plaatsvinden.

We bieden de kinderen waarbij dyscalulie is vastgesteld compensatie en dispensatie. Op het tabblad compensatie/dispensatie kunt u zien wat de aanpassingen zijn.
08augustus2019
De website wordt de komende weken ge-update met nieuwe...
In de laatste editie van dit schooljaar leest u onder...
Brede School Moerdijk