Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
 
Schooltijden 2020-2021 groep 1 t/m 8:
 

Onderstaande schooltijden zullen sowieso gehanteerd worden tot de herfstvakantie. Eind september wordt onderstaand rooster geëvalueerd De kinderen lunchen in het eigen lokaal met de leerkracht. 

  

Groepen 1 t/m 4                    

Groepen 5 t/m 8                    

Maandag       

8.30u - 14:30u 

8.30u - 14:30u 

Dinsdag 

8.30u - 14:30u 

8.30u - 14:30u 

Woensdag 

8.30u - 12:15u 

8.30u - 12:15u 

Donderdag 

8.30u - 14:30u 

8.30u - 14:30u 

Vrijdag 

8.30u - 12:00u 

8.30u - 14:30u 


Voor alle groepen is er 's ochtends vanaf 8.15u vrije inloop. De kinderen van groep 7 starten op locatie Willem II (Singel). 
In deze Willem Spreekt editie september onder andere...
Brede School Moerdijk