Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Welkom op OBS Willem de Zwijger


    "Willem de Zwijger" is een openbare basisschool waar voor elk kind     plaats is, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. De kinderen en     medewerkers ontmoeten elkaar in een veilige  leer- en werkomgeving     waar iedereen tot zijn recht komt. Onze school staat voor kwalitatief     goed onderwijs dat erop gericht is om een fundamentele bijdrage te     leveren aan het leren maken van de juiste keuzes door de kinderen.    

    We vinden een goede sfeer op school belangrijk om uw kind zodoende     een  stevige basis te kunnen geven waar het in de toekomst verder op     kan bouwen. Bij ons mogen en kunnen kinderen uitgroeien tot de beste     versie van zichzelf!


In deze Willem Spreekt editie juli-augustus o.a. informatie...
Brede School Moerdijk