Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Welkom op OBS Willem de Zwijger

"Willem de Zwijger" is een openbare basisschool waar voor elk kind
plaats is, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. De kinderen en medewerkers ontmoeten elkaar in een veilige  leer- en werkomgeving waar iedereen tot zijn recht komt. Onze school staat voor kwalitatief goed onderwijs dat erop gericht is om een fundamentele bijdrage te leveren aan het leren maken van de juiste keuzes door de kinderen.   
 

We vinden een goede sfeer op school belangrijk om uw kind zodoende  een  stevige basis te kunnen geven waar het in de toekomst verder op   kan bouwen. Bij ons mogen en kunnen kinderen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf!

Kennismaken/inschrijven? 
Wordt uw zoon of dochter binnenkort vier jaar? Verhuist u binnenkort      naar Willemstad? U bent van harte welkom om kennis te komen                maken! 

Team OBS Willem de Zwijger


Brede School Moerdijk