Lesaanpak

Optimale resultaten door aan te sluiten op de individuele onderwijs­behoefte

Wanneer onderwijs niet aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling, wordt het voor de leerling heel lastig om zich te ontwikkelen en om zich optimaal voor te bereiden op de opleidingen die voor hem of haar nog gaan volgen.
 

Hoe doen we dat?

Op onze school worden de beste resultaten bereikt door onder andere:
 • Extra uitleg  –  De leerkracht formuleert leerdoelen voor iedere les, zodat de leerlingen weten wat en vooral waarom ze iets leren. 
 • Groep doorbroken lessen  – Om een bepaalde les op hun eigen niveau te volgen, gaan de leerlingen naar een groepsles in plaats van naar een les met hun eigen klas.
 • Samenwerken leerlingen  –  Leerlingen werken een-op-een of in een groepje aan een opdracht, waarbij ze wordt geleerd om in onderling overleg het initiatief te nemen.
 • Leerlingen te laten kiezen  –  Wanneer de leerlingen zelf een onderwerp onderzoeken en uitwerken, hebben ze daar het meeste profijt van.
 • Levelwerk  –  Kinderen die meer aankunnen, worden extra uitgedaagd om actief te leren.

Extra voordeel van samenwerken leerlingen

Tot slot is er nog een heel mooi bijkomend voordeel en voorbeeld van het ‘samenwerken’ op onze school we toch echt willen benoemen. Dit ‘samenwerken’ werkt namelijk niet alleen door op het sociale vlak, maar ook op de invulling van de onderwijsbehoefte. Wij zien regelmatig dat kinderen elkaar helpen om de lesstof beter te begrijpen. Ze inspireren elkaar, leggen het elkaar soms zelfs uit en trekken ook op deze manier elkaar op. Hoe mooi is dat?
 

Klassikaal onderwijs met EDI (Expliciete Directe Instructie)

Om onze doelstellingen voor leerlingen en hun toekomst te bereiken, werken wij ook met EDI. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie, maar wat houdt dat in?

In stappen ziet EDI er als volgt uit:
 • De leerkracht geeft eerst uitleg (instructie) en doet ook een paar keer iets op het bord voor. 
 • Vervolgens vraagt de leerkracht de klas om mee te doen.
 • De leerlingen vullen hun antwoord in op ‘wisbordjes’ en houden deze daarna omhoog. 
 • De leerkracht ziet zo welke leerlingen de stof nog niet (voldoende) beheersen en noteert dat. 
 • Deze leerlingen worden uitgenodigd aan de instructietafel.
 • Aan tafel krijgen zij die uitleg en oefeningen die aansluiten bij hun onderwijsbehoefte van dat moment. De leerkracht ondersteunt dit.
 • De andere leerlingen werken ondertussen aan een opdracht.
De voordelen:
 • Alle leerlingen geven antwoord, dus alle antwoorden en alle leerlingen zijn zichtbaar en niet alleen diegenen die zoals vroeger hun vinger opstaken of de beurt kregen.
 • Het is vrijwel onmogelijk dat deze leerlingen aan de aandacht van de leerkracht ontglippen en stilletjes uit beeld verdwijnen, want de leerkracht ziet direct wie moeite heeft met de lesstof van dat moment.

De lesvakken

De vakken op het wekelijkse lesprogramma zijn:
 • taal en lezen;
 • rekenen;
 • wereldoriëntatie;
 • Engels;
 • beeldende vorming (oftewel: kunstzinnige en creatieve vorming);
 • bewegingsonderwijs;
 • sociale redzaamheid (waaronder: Kanjertraining);
 • levensbeschouwing;
 • werken met de takenkaart.

Hoog-, en meerbegaafdheid.
Op Willem de Zwijger is er een hoog-, en meerbegaafdheidspecialist. Zij draagt zorg voor de kwaliteit op dit gebied. Veel (hoog)begaagde kinderen kunnen zich regelmatig vervelen op school. Gemakkelijke leerstof en de stap voor stap uitleg  en de vele oefeningen die voor veel kinderen wel goed zijn, leiden voor hen vaak frustratie op. Voor deze kinderen willen we de lat hoger leggen en bieden hiervoor ook materiaal aan in de vorm van Levelspel voor groep 1-2 en Levelwerk voor groep 3 t/m 8. Levelspel en Levelwerk is een klant-en-klare kindvriendelijke leerlijn voor (hoog)begaafdheid die we in onze school implementeren. Een aantal kinderen werken met dit materiaal en worden echt uitgedaagd. We zien hierdoor dat de kinderen plezier blijven hebben in het leren en groeien hierdoor.
Meer weten? www.levelwerk.nl