Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt op onze school € 45,– per jaar. De OR int en beheert de vrijwillige ouderbijdragen. Aan het begin van het schooljaar mogen alle ouders de vrijwillige ouderbijdrage overmaken, maar zijn hiertoe niet verplicht (zie onderaan).
 

Wat doen we allemaal van de vrijwillige ouderbijdrage?

Van de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we:
  • carnaval;
  • sportdag;
  • kerstfeest;
  • schoolreis;
  • schoolverzekering;
  • Sinterklaasfeest.
Aan de ouders van kinderen uit groep 8 vragen wij een aparte bijdrage om het schoolkamp voor groep 8 te kunnen organiseren.
 

Aanpassing wetgeving

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt, ook niet als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Sowieso worden op onze school geen kinderen uitgesloten van extra activiteiten!