Ouderbetrokkenheid

‘Samen’ jouw kind optimaal helpen door ouderbetrokkenheid en transparante communicatie 

De teamleden van OBS Willem de Zwijger streven naar open en transparante communicatie. Daarom werken wij graag met jou als ouder samen om het onderwijs zo goed als mogelijk op jouw kind af te stemmen. Je snapt dat we hierbij dus ook jouw input en betrokkenheid nodig hebben.

Jij kunt ons namelijk meer vertellen over jouw kind. Jij weet hoe hij of zij thuis is en wat hij of zij doet in de tijd buiten school. Jij kunt ons vertellen welke andere interesses jouw kind heeft, waarin hij of zij uitblinkt en waarmee we hem of haar samen kunnen helpen? Daarnaast is het erg prettig als je jouw kind thuis bij het leren kunt ondersteunen, daarbij helpen we jou.
 

Hoe zorgen wij voor transparantie communicatie?

Sowieso spreken we de ouders bij de rapport- en voortgangsgesprekken, maar daarnaast zijn er de extra afstemmingsmomenten. Zo hebben we regelmatig contact en blijf jij op de hoogte van wat er op school gebeurt. Zo blijven de lijntjes tussen ons kort.
 

Wat vinden ouders van onze school?

Regelmatig delen wij een enquête of een vragenlijst. Dit doen we om te kijken of we nog steeds op koers liggen en of we het beste uit de leerlingen halen. Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt keer op keer dat veel ouders positief-kritisch zijn naar de school.
 

Ouderparticipatie

Daarnaast kunnen we ook op ander vlakken jouw hulp goed gebruiken. Ouderhulp (ouderparticipatie) is namelijk niet meer weg te denken uit het hedendaags onderwijs. Dagelijks denken, leven en doen ouders actief mee met de activiteiten op onze school.

Voorbeelden hiervan zijn:
  • voorlezen in de groep;
  • meelopen naar de bibliotheek;
  • meehelpen tijdens de sportdag of andere evenementen.

Kom met jouw vragen en opmerkingen

De drempel om naar ons toe te stappen is laag, dus kom vooral naar ons toe met je vragen en opmerkingen. Je bent echt welkom, maar doe dit bij voorkeur ’s middags na school. Er is dan meer rust en de leerkracht kan dan vaak eenvoudig tijd voor je maken.

Betreft jouw opmerking de gehele school, dan komt deze ook terug in de teambijeenkomst, op de vergadering van de Ouderraad en/of op de vergadering van de Medezeggenschapsraad.
 

Hoe informeren wij de ouders?

We informeren jou en andere ouders op verschillende manieren:
  • Dagelijkse informatie-voorziening  –  Dit gebeurt vanuit de groep via Parro. Parro is een app voor communicatie tussen de school en de ouders.
  • Oudergesprekken en rapportgesprekken  –  Voor alle ouders en leerlingen plannen we per schooljaar meerdere oudergesprekken en/of rapportgesprekken in.
  • Informatie-avonden en informatie-middagen  –  Regelmatig organiseren we informatie-avonden en/of informatie-middagen.
  • Nieuwsbrief  –  Elke maand verschijnt de nieuwsbrief. Deze verspreiden we via e-mail en publiceren we ook op de website.
  • Kalender en verkorte schoolgids  –  Elk jaar brengen we de kalender samen met de verkorte schoolgids uit.
  • Schoolgids  –  Ieder jaar publiceren we op de website ook de volledige schoolgids voor komend schooljaar. 
  • Website  –  Onze website is altijd up-to-date.