Ons fundament

Wat je van het onderwijs van OBS Willem de Zwijger mag verwachten

Dat wij kwaliteit bij ons onderwijs vooropstellen, staat buiten kijf en kun je op vertrouwen. Maar dan?

Wat maakt onze school bijzonder? Wat maakt onze school anders dan andere scholen in de buurt? Dit antwoord gaat over gevoel en als we dat gevoel moeten omschrijven, dan komen we op het volgende:

‘Kinderen voelen zich op onze school veilig en prettig. Wij zorgen voor de juiste sfeer, zodat kinderen zich ook op onze school kunnen ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.’
 

Leerlingen voorbereiden op de toekomst

Ons doel is onze leerlingen voorbereiden op de wereld waarin ze na onze school terechtkomen. Een wereld waarin ze zelfverzekerd en vol vertrouwen verder kunnen. Hiervoor is het belangrijk dat ze lekker in hun vel zitten en stevig in hun schoenen staan.

Wij bereiken dit door naast aandacht voor bijvoorbeeld taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en Engels, ook aandacht te besteden aan:
  • ontwikkeling van creatieve talenten;
  • extra aandacht voor burgerschap;
  • bewegingsonderwijs, levensbeschouwing en sociale redzaamheid.

Beeldende Vorming

Beeldende Vorming wordt ook wel kunstzinnige en creatieve vorming genoemd. Het zijn belangrijke wekelijkse lessen in Beeldende Vorming aangevuld met workshops drama, dans en muziek. Dankzij deze lessen leren de leerlingen de wereld om zich heen beter begrijpen.

Tegelijk kunnen de kinderen zich creatief uitleven en maken we uitstapjes naar bijvoorbeeld museums.
 

Burgerschap

Maatschappelijke en culturele betrokkenheid noemen we vaak simpelweg burgerschap. Burgerschap heeft alles te maken met goed kunnen functioneren in de maatschappij. Hierbij staan respect en waardering voor verschillen tussen mensen centraal. Dit gaat naast tolerantie ook over samenwerken, je kunnen inleven in anderen en over conflicten op een vreedzame manier oplossen.
 

De sfeer bepaalt ook hun toekomst  

Uit bovenstaande kun je concluderen, dat – naast de kwaliteit van ons onderwijs – de sfeer op onze school een belangrijke rol speelt. Het klinkt logisch en is voor ons ook logisch, maar een veilige prettige sfeer is een voorwaarde om kinderen te laten groeien. We zijn er dan ook best trots op dat we jaar na jaar de juiste sfeer weten te bieden. Die sfeer die ons in staat stelt om onze leerlingen een stevige basis voor de toekomst mee te geven.