Bestuur

Over het bestuur van OBS Willem de Zwijger

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO WBR) vormt het bovenschools management van 15 openbare basisscholen in de regio. OBS Willem de Zwijger is één van deze scholen.

Deze stichting stuurt haar scholen aan op hoofdlijnen. Daarmee creëert zij de kaders waarbinnen scholen goed onderwijs kunnen geven. Deze kaders zorgen onder andere voor integraal kwaliteitsbeleid en voor financiële stabiliteit.
 

Contact

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO WBR)
Gastelseweg 142
4705 RB Roosendaal
Telefoon: 0165 - 548 260

 

Jeugdsteunpunt.

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling?

Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt! www.oudersteunpunt-wbw.nl Kan je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail ons dan, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


Samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband PO Roosendaal - Moerdijk en swv ROOS vo hebben gezamenlijk het Ouder- en Jeugdsteunpunt opgezet. Het Ouder- en Jeugdsteunpunt heeft als doel om ouders en leerlingen te informeren bij vragen over passend onderwijs. Ieder steunpunt is opgebouwd uit drie pijlers; informeren, steunen en signaleren.
 

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Kijk dan op www.oudersteunpunt-wbw.nl Kan je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail het Ouder- en Jeugdsteunpunt. Er zal zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen.